Skip to content

Imprint

  • Numele Companiei: SEO Services Plus
  • Adresa: Alba Iulia, Romania
  • Telefon: 0358 100 900
  • Mobil: 0754 308 781
  • Skype: onseouk
  • Email: office[at]abseo.ro

Răspunderea pentru conținut

Conținutul website-ului nostru a fost creat cu mare atenție de către content writerii SEO Services Plus.

Nu putem lua nicio garanție pentru acuratețea, exhaustivitatea și actualizarea conținutului. Ca furnizor de servicii SEO, suntem responsabili pentru conținutul acestor pagini, în conformitate cu legile UE.

Conform legilor europene, noi ca furnizori de servicii SEO, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile transmise sau stocate sau să investigăm circumstanțele care indică o activitate ilegală.

Răspunderea pentru eliminarea sau blocarea utilizării informațiilor în conformitate cu dispozițiile legale generale nu este afectată.

O răspundere este posibilă numai de la data cunoașterii unei încălcări specifice. După notificarea acestor încălcări, vom elimina conținutul imediat.

Răspundere pentru link-uri

Website-ul nostru conține link-uri către alte website-uri externe asupra cărora nu avem niciun control.

Pprin urmare, nu putem accepta nicio răspundere pentru aceste website-uri web.

Furnizorul sau operatorul respectiv este responsabil pentru conținutul website-ului.

Site-urile legate au fost verificate la momentul conectării pentru posibile încălcări, iar conținutul ilegal nu era prezent la momentul setării link-ului pe site-ul nostru.

Un control permanent al paginilor legate este nerezonabil, fără dovezi concrete ale încălcării legii.

După notificarea încălcărilor, vom elimina imediat aceste legături.

Drepturi de autor

Conținutul și imaginile de pe acest website, sunt supuse drepturilor de autor.

Reproducerea, adaptarea, distribuirea sau orice fel de exploatare în afara limitelor dreptului de autor necesită acordul scris al autorului respectiv.

Descărcările și copiile acestor pagini sunt permise numai pentru utilizare privată, non-comercială.

În măsura în care conținutul de pe acest site este creat de operator, drepturile de autor ale terților sunt respectate (în special, conținutul terților este identificat ca atare).

Vă rugăm să ne anunțați dacă trebuie să faceți o plângere cu privire la orice încălcare a dreptului de autor și vom elimina conținutul imediat după notificarea oricărei încălcări.

Back To Top
Search